HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 36

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลปราสาททอง ประจำปี พ.ศ.2567 

     ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จะดำเนินการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จึงจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาของตำบลปราสาททองให้มีคุณภาพและมีทักษะ ประสบการณ์การเล่นกีฬาที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

prachumSport67.01