HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Written by Super User
Hits: 23

arrow green14 ประชาสัมพันธ์ "มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม" 

       ด้วยอำเภอเขวาสินรินทร์ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุรินทร์ว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย กรณีรายงานเหตุการณ์การตรวจพบการเลียนแบบหน้าเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมทาดไทย  ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖
       องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองพิจารณาแล้ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนทุกข์ได้อย่างถูกต้อง จึงดำเนินการเผยแพร่ช่องทางติดต่อ/การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยทิ้งท้ายข้อความเสียงว่า "หากสงสัยในช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ติดต่อ ณ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโทรศัพท์สายด่าน ๑๕๖๗ โทรฟรีตลอด ๒๔ ชั่วโมง" อ่านรายละเอียด...

danrongtham4

***ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด คลิ๊กอ่าน...