HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การจัดการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่

Written by Super User
Hits: 2239

 

 

148767กระบวนการแนวทางจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่          อ่านเพิ่มเติม..

 

pungtootjarit64