HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข้อมูลลานกีฬา

Written by Super User
Hits: 264

 

สนามกีฬาตำบลปราสาททอง

 

              สนามกีฬาตำบลปราสาททอง  ตั้งอยู่  บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทนาตัง-ศีขรภูมิ  บ้านฉันเพล หมู่ที่ 1  ตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ก่อสร้างโดย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ภายในประกอบด้วย สนามฟุตบอลมาตรฐาน  1 สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม  สวนหย่อม และเครื่องออกกำลังกาย 

       11

30294    30289

30285 30283

30280

 

 สถิติข้อมูลการเข้าใช้บริการสนามกีฬาตำบลปราสาททอง   

     true fa ข้อมูลการใช้สนามปี 2565

       true fa ข้อมูลการใช้สนามปี 2566

ฐานข้อมูลลานกีฬาต่างๆภายในตำบล  อ่านรายละเอียด...