HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวสอบ/สมัครงาน

Written by Super User
Hits: 2592

nok pk ประกาศ  อบต.ปราสาททอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ครั้งที่ 2/2564  (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา ) อ่านประกาศ icon new(ประกาศ ณ วันที่ 9 มี.ค. 64) 

nok pk ประกาศ  อบต.ปราสาททอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) อ่านประกาศ.(ประกาศ ณ วันที่ 4 ก.พ.64) 

nok pk ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  อ่านประกาศ..   (ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค.64) 

nok pk ประกาศ  อบต.ปราสาททอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป(งานไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา อ่านประกาศ.. (ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค.64) 

nok pk ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่งนิติกร/ นักวิชาการศึกษา/นายช่างโยธา)  อ่านประกาศ..(ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) 

nok pk ประกาศ ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)อ่านประกาศ.. (ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563) 

nok pk ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นอาศาสมัคร (เพิ่มเติม) อ่านประกาศ.. (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563) 

nok pk ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) อ่านประกาศ.. (ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563)  

nok pk ประกาศ  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) อ่านประกาศ.. (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563) 

nok pk ประกาศ ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านประกาศ.. (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563) 

nok pk ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ อ่านประกาศ.. (ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563) 

nok pk ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านประกาศ.. (ประกาศ ณ 10 สิงหาคม 2563) 

nok pk ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ่านประกาศ.. 

nok pk ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2563  (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ,ตำแหน่ง พนักงานตกแต่งสวน) อ่านประกาศ.. 

nok pk  ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานตกแต่งสวน  อ่านประกาศ..  

nok pk  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานตกแต่งสวน จำนวน 1 อัตรา อ่านประกาศ..  

nok pk  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) ปี 2562  อ่านประกาศ...

nok pk  ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  Read more..  (ประกาศ 11/10/2561)

nok pk  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Read more..  (ประกาศ 02/03/2561)

nok pk  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Read more..  (ประกาศ 27/02/2561)

nok pk  ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Read more..  (ประกาศ 7/02/2561)

nok pk  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นพนักงานจ้างทั่วไป Read more.. (ประกาศ 25/09/58)