HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 19

กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2576 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน พฤษภาคม 2567นักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉันเพล ได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน โรงอาหาร และของเล่นต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2567 และเตรียมความพร้อมรอรับน้องๆ ที่จะเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

               jitasadek13052567 7