HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 14

การรับซื้อ-ขาย  “ขยะรีไซเคิล”  ธนาคารขยะบ้านพะเนา หมู่ที่ 3

          วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นำโดยนายคำรณ  พูนชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง พร้อมด้วยนายชาตรี จารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง สมาชิกสภาอบต. กำนัน เจ้าอาวาสวัดพะเนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนา คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพะเนา ได้ร่วมการรับซื้อขยะของธนาคารขยะชุมชนบ้านพะเนา หมู่ที่ 3 ตำบลปราสาททอง ครั้งที่ 1 โดยประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้สิ่งแวดล้อมที่ดี ยั่งยืน และกำจัดขยะมูลฝอย ที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน

moi20062567 4