HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 21

โครงการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2567

     วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง นำโดย นายคำรณ พูนชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำลปราสาททอง สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปราสาททอง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง และประชาชนที่ร่วมแสดงพลังในกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์แสดงพลังสามัคคีในการต่อต้านยาเสพติดรอบๆหมู่บ้าน เวลา 13.00 น. จุดเริ่มต้น ณ อบต.ปราสาททอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

                           26062567 18

 

🚩พบเห็นคนใกล้ตัว หรือคนรอบข้างเกี่ยวข้องยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โทรสายด่วน📌📞☎️📲 1386
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง