HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

มาตรการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Written by Super User
Hits: 38

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาตามมติ ครม. 8 มกราคม 2562

 

**คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   อ่านรายละเอียด..

** ประกาศฯ เรื่องกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ถูกกฎหมายและหรือรุกล้ำทางสาธารณะ อ่านรายละเอียด....

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ  อ่านรายละเอียด..

 **มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา (สำนักงาน ปปช.)  อ่านรายละเอียด..

***คู่มือสำหรับประชาชน การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  อ่านรายละเอียด..