HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 86

     ด้วย สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการแก๊งวัยใส ร่วมใจ ยุติการ "บูลลี่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปลูกฝังจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางกาย และทางใจให้แก่เด็ก
และเยาวชนในอำเภอเขวาสินรินทร์ได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ด้วยตนเอง โดยนายพงษ์พันธ์  มีสิทธิ์ดี ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และตัวแทนสภาเต็กและเยาวชนตำบลปราสาททอง จำนวน ๕ คน เข้าร่วมโครงการฯ
ในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีสินรินทร์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

21647 0