HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 88

ประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566  นายคำรณ พูนชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ทำพิธีแซนโฎนตาไหว้เคารพบูชาตายายและบรรพบุรุษของตำบลปราสาททอง ให้ปกปักษ์รักษาคุ้มครองลูกหลาน และผู้ที่ได้ร่วมกันทำคุณความดีแลสร้างคุณูปการให้กับตำบลปราสาททองทุกๆท่าน อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเขมรพื้นบ้านสุรินทร์ให้คงอยู่และคนรุ่นๆต่อไปได้สืบสานและอนุรักษ์ไว้ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป  #ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อเรียนรู้ความเป็นมาของบรรพบุรุษของเรา

Dontha121066.4